ESCALAS - (Smartphone en horizontal)

Escala Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8
Blues

Tónica

b3

4

b5

5

b7

 

 

Ionian

Tónica

2

3

4

5

6

7

 

Dorian

Tónica

2

b3

4

5

6

b7

 

Phrygian

Tónica

b2

b3

4

5

#5

b7

 

Lydian

Tónica

2

3

b5

5

6

7

 

Mixolydian

Tónica

2

3

4

5

6

b7

 

Aeolian

Tónica

2

b3

4

5

#5

b7

 

Locrian

Tónica

b2

b3

4

b5

#5

b7

 

Diminished (H-W)

Tónica

b2

b3

3

b5

5

6

b7

Diminished (W-H)

Tónica

2

b3

4

b5

#5

6

7

Whole Tone

Tónica

2

3

b5

#5

b7

 

 

Melodic Minor

Tónica

2

b3

4

5

6

7

 

Dorian b2

Tónica

b2

b3

4

5

6

b7

 

Lydian Aug

Tónica

2

3

b5

#5

6

7

 

Lydian b7

Tónica

2

3

b5

5

6

b7

 

Mixolydian b6

Tónica

2

3

4

5

#5

b7

 

Locrian 2

Tónica

2

b3

4

b5

#5

b7

 

Altered

Tónica

b2

b3

3

b5

#5

b7

 

Harmonic Minor

Tónica

2

b3

4

5

#5

7

 

Locrian 6

Tónica

b2

b3

4

b5

6

b7

 

Ionian Aug

Tónica

2

3

4

#5

6

7

 

Dorian #4

Tónica

2

b3

b5

5

6

b7

 

Phrygian Major

Tónica

b2

3

4

5

#5

b7

 

Lydian #9

Tónica

b3

3

b5

5

6

7

 

Altered bb7

Tónica

b2

b3

3

b5

#5

6

 

Pentatonic Major

Tónica

2

3

5

6

 

 

 

Pentatonic Minor

Tónica

b3

4

5

b7

 

 

 

Augmented

Tónica

Tónica

3

5

#5

7

 

 

Arabian

Tónica

2

3

4

b5

#5

b7

 

Balinese

Tónica

b2

b3

5

#5

 

 

 

Byzantine

Tónica

b2

3

4

5

#5

7

 

Chinese

Tónica

3

b5

5

7

 

 

 

Chinese Mongolian

Tónica

2

3

5

6

 

 

 

Double Harmonic

Tónica

b2

3

4

5

#5

7

 

Egyptian

Tónica

2

4

5

b7

 

 

 

Eight Tone Spanish

Tónica

b2

b2

3

4

b5

#5

b7

Enigmatic

Tónica

b2

3

b5

#5

b7

7

 

Hindu

Tónica

2

3

4

5

#5

b7

 

Hirajoshi

Tónica

2

b3

5

#5

 

 

 

Hungarian Major

Tónica

b3

3

b5

5

6

b7

 

Hungarian Minor

Tónica

2

b3

b5

5

#5

7

 

Hungarian Gypsy

Tónica

2

b3

b5

5

#5

7

 

Ichikosucho

Tónica

2

3

4

b5

5

6

7

Kumoi

Tónica

2

b3

5

6

 

 

 

Leading Whole Tone

Tónica

2

3

b5

#5

b7

7

 

Lydian Diminished

Tónica

2

b3

b5

5

6

7

 

Lydian Minor

Tónica

2

3

b5

5

#5

b7

 

Mohammedan

Tónica

2

b3

4

5

#5

7

 

Neopolitan

Tónica

b2

b3

4

5

#5

7

 

Neopolitan Major

Tónica

b2

b3

4

5

6

7

 

Neopolitan Minor

Tónica

b2

b3

4

5

#5

b7

 

Overtone

Tónica

2

3

b5

5

6

b7

 

Pelog

Tónica

b2

b3

5

#5

 

 

 

Persian

Tónica

b2

3

4

b5

#5

7

 

Prometheus

Tónica

2

3

b5

6

b7

 

 

Prometheus Neopolitan

Tónica

b2

3

b5

6

b7

 

 

Purvi Theta

Tónica

b2

3

b5

5

#5

7

 

Six Tone Symmetrical

Tónica

b2

3

4

#5

6

 

 

Todi Theta

Tónica

b2

b3

b5

5

#5

7

 

ESTE SITIO UTILIZA COOKIES PARA OFRECER UNA MEJOR EXPERIENCIA DE NAVEGACIÓN.

POLÍTICA DE COOKIES "COMISIÓN EUROPEA"